Chess for Brains

Tijdens het Schaakfestijn zal Irene Heger, onderzoeker van de Universiteit Maastricht een lezing geven over het project "Mijn Braincoach". Deze lezing is om 12:30 uur in het bezoekerscentrum van Slot Schaesberg. Toegang is gratis.

Er is tot nu toe nog geen geneesmiddel voor dementie gevonden. Uit onderzoek blijkt dat 30% van het aantal gevallen van dementie voorkomen kan worden, vooral door het kiezen voor een gezonde leefstijl. Ondanks dit veelbelovende resultaat, blijkt uit recent Limburgs onderzoek dat nog maar weinig mensen (slechts 1 op de 2) hiervan op de hoogte zijn. Het Alzheimer Centrum Limburg lanceert daarom in samenwerking met de Limburgse GGD′s en de Provincie Limburg een bewustwordingscampagne. De aftrap van deze provinciale campagne is tijdens de Brain Awareness Week op 17 maart 2018 bij Museumplein Limburg te Kerkrade, en zal tot eind januari 2019 duren. Daarnaast is er vanaf de start van de campagne gratis een app beschikbaar, "MijnBreincoach", die mensen inzicht geeft in hun persoonlijke hersengezondheid en helpt om kleine en haalbare stappen te zetten naar een gezondere leefstijl, en daarmee gezondere hersenen.

Wilt u meer informatie over de campagne of het gebruik van de MijnBreincoach app, neem dan contact op met Irene Heger, vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht.