Simultaan

Één van de aanwezige topspeelsters zal simultaan gegeven. Ze zal het tegen 15 à 20 spelers tegelijk opnemen. Het is een aanschuifsimultaan, tot 15:30 uur kunnen nieuwe partijen worden gestart als er borden vrij zijn. Vanaf 15:30 worden de bestaande partijen uitgespeeld, maar worden geen nieuwe partijen gestart.

Daarnaast is er een kleine simultaan met circa 5 deelnemers waarin het speeltempo veel hoger ligt. Dat betekent er sneller borden vrij komen voor nieuwe spelers.